odtis

Po pošti v angleščini:

erotično-soseda
9409-0057 Quebec Inc.
4388 rue Saint-Denis, pisarna 200
Montréal, QC H2J 2L1
Kanada

Po elektronski pošti:

info (at) erotik-von-nebenan.com

Zaščita podatkov

Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje vrsto, obseg in namen obdelave osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu "podatki") v naši spletni ponudbi in s tem povezanih spletnih mestih, funkcijah in vsebini ter zunanjih spletnih prisotnosti, kot je naš profil na družbenih omrežjih (v nadaljevanju v nadaljnjem besedilu "spletna ponudba"). Glede uporabljenih izrazov, kot sta "obdelava" ali "odgovorna oseba", se sklicujemo na opredelitve iz 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Odgovorna oseba

Erotik-von-Nebenan

Vrste obdelanih podatkov:

- Podatki o zalogi (npr. Imena, naslovi).
- Kontaktni podatki (npr. E-pošta, telefonske številke).
- Podatki o vsebini (npr. Vnos besedila, fotografije, video posnetki).
- Podatki o uporabi (npr. Obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa).
- Meta / komunikacijski podatki (npr. Podatki o napravi, naslovi IP).

Kategorije oseb, na katere se nanašajo osebni podatki

Obiskovalci in uporabniki spletne ponudbe (v nadaljevanju zadevne osebe imenujemo tudi "uporabniki").

Namen obdelave

- Zagotavljanje spletne ponudbe, njenih funkcij in vsebine.
- Odgovarjanje na zahteve za stike in komuniciranje z uporabniki.
- Varnostni ukrepi.
- Merjenje dosega / trženje

Uporabljeni izrazi

»Osebni podatki« so vsi podatki, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); Fizična oseba se šteje za določljivo, ki jo je mogoče identificirati neposredno ali posredno, zlasti z dodelitvijo identifikatorju, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator (npr. Piškotek) ali ena ali več posebnosti, ki izražajo fizično, fiziološko, genetsko, psihološko, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

»Obdelava« je kateri koli postopek, ki se izvaja s pomočjo avtomatiziranih procesov ali brez njih ali kakršna koli takšna vrsta postopkov v zvezi z osebnimi podatki. Izraz gre daleč in vključuje praktično vsako obdelavo podatkov.

"Psevdonimizacija" je obdelava osebnih podatkov na način, da osebnih podatkov ni mogoče dodeliti določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se te dodatne informacije shranjujejo ločeno in so predmet tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki zagotavljajo, da se osebni podatki ni mogoče dodeliti določeni ali določljivi fizični osebi.

"Profiliranje" pomeni katero koli vrsto avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo teh osebnih podatkov za oceno nekaterih osebnih vidikov, povezanih s fizično osebo, zlasti z vidika delovne uspešnosti, ekonomskega stanja, zdravja, osebnosti Za analizo ali napoved preferenc, interesov, zanesljivosti, vedenja, bivanja ali selitve te fizične osebe.

"Odgovorna oseba" je fizična ali pravna oseba, organ, institucija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi odloča o namenih in načinih obdelave osebnih podatkov.

"Obdelovalec" pomeni fizično ali pravno osebo, organ, institucijo ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu odgovorne osebe.

Ustrezne pravne podlage

V skladu s 13. členom GDPR vas bomo obvestili o pravni podlagi za obdelavo naših podatkov. Če pravna podlaga ni navedena v izjavi o varstvu podatkov, velja naslednje: Pravna podlaga za pridobitev soglasja je člen 6 (1) lit. a in 7. člena GDPR, je pravna podlaga za obdelavo za izpolnjevanje naših storitev in izvajanje pogodbenih ukrepov ter odgovarjanje na poizvedbe člen 6, odstavek 1, lit. b GDPR, pravna podlaga za obdelavo za izpolnitev naših zakonskih obveznosti je 6. odstavek 1. odstavka lit. c GDPR, pravna podlaga za obdelavo, da bi zaščitili svoje legitimne interese, pa je 6. odstavek 1. odst. f GDPR. V primeru, da vitalni interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, se odstavek 1 člena 6 odd. d GDPR kot pravna podlaga.

Varnostni ukrepi

V skladu s 32. členom GDPR ob upoštevanju stanja tehnike, izvedbenih stroškov in vrste, obsega, okoliščin in namenov obdelave ter različne verjetnosti pojava in resnosti tveganja za pravice in svoboščine fizičnih oseb izdelamo ustrezne tehnične in organizacijski ukrepi za zagotovitev ravni zaščite, ki ustreza tveganju.

Ukrepi vključujejo zlasti zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti podatkov z nadzorom fizičnega dostopa do podatkov, pa tudi dostopa, vnosa, posredovanja, zagotavljanja razpoložljivosti in njihove ločitve. Poleg tega smo vzpostavili postopke, ki zagotavljajo, da se pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, uresničujejo, da se podatki izbrišejo in da se nanje tvegajo. Poleg tega že obravnavamo zaščito osebnih podatkov med razvojem ali izbiro strojne opreme, programske opreme in postopkov v skladu z načelom varstva podatkov s tehnološkim oblikovanjem in privzetimi nastavitvami, prijaznimi za varstvo podatkov (25. člen GDPR).

Sodelovanje s pogodbenimi predelovalci in tretjimi osebami

Če podatke razkrijemo drugim osebam in podjetjem (pogodbeni obdelovalci ali tretje osebe) v okviru naše obdelave, jim jih posredujemo ali jim kako drugače omogočimo dostop do podatkov, to stori le na podlagi zakonitega dovoljenja (npr. Če se podatki posredujejo tretjim osebam, na primer ponudnikom plačilnih storitev, v skladu s členom 6 (1) (b) uredbe GDPR je treba izpolniti pogodbo), ste privolili, zakonska obveznost to predvideva ali temelji na naših zakonitih interesih (npr. pri uporabi agentov, spletnih gostiteljev itd.).

Če tretjim osebam naročimo obdelavo podatkov na podlagi tako imenovane "pogodbe o obdelavi naročil", se to stori na podlagi 28. člena GDPR.

Prenosi v tretje države

Če podatke obdelujemo v tretji državi (tj. Zunaj Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP)) ali če se to zgodi v okviru uporabe storitev tretjih oseb ali razkritja ali posredovanja podatkov tretjim osebam, se to zgodi le, če zgodi se, da izpolnjujemo naše (pred) pogodbene obveznosti na podlagi vašega soglasja, na podlagi pravne obveznosti ali na podlagi naših zakonitih interesov. V skladu s pravnimi ali pogodbenimi dovoljenji podatke obdelujemo ali jih obdelujemo v tretji državi le, če so izpolnjene posebne zahteve iz 44. člena in naslednjega zakona. To pomeni, da obdelava poteka na primer na podlagi posebnih jamstev, kot je uradno priznana določitev ravni varstva podatkov, ki ustreza EU (npr. Za ZDA prek "zasebnostnega ščita"), ali skladnost z uradno priznanimi posebnimi pogodbenimi obveznostmi (tako imenovane "standardne pogodbene klavzule").

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Imate pravico zahtevati potrditev, ali se zadevni podatki obdelujejo, in zahtevati informacije o teh podatkih ter dodatne informacije in kopijo podatkov v skladu s 15. členom GDPR.

Imate temu primerno. 16. člen GDPR pravica zahtevati dopolnitev podatkov, ki se nanašajo na vas, ali popravek nepravilnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

V skladu s 17. členom GDPR imate pravico zahtevati, da se ustrezni podatki takoj izbrišejo, ali pa v skladu s 18. členom GDPR zahtevati omejitev obdelave podatkov.

Imate pravico zahtevati, da prejmete podatke o vas, ki ste nam jih posredovali v skladu s 20. členom GDPR, in zahtevati, da se posredujejo drugim odgovornim strankam.

Imate tudi dragulj. 77. člen GDPR pravica do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Pravica do odstopa

Imate pravico preklicati svoje soglasje v skladu z. Razveljaviti tretji odstavek 7. člena GDPR z veljavnostjo v prihodnosti

Pravica do ugovora

Kadar koli lahko ugovarjate prihodnji obdelavi vaših podatkov v skladu s 21. členom GDPR. Zoper obdelavo za namene neposrednega trženja je mogoče vložiti ugovor.

Piškotki in pravica do ugovora neposredni pošti

"Piškotki" so majhne datoteke, ki so shranjene v računalnikih uporabnikov. V piškotkih lahko shranite različne informacije. Piškotek se uporablja predvsem za shranjevanje informacij o uporabniku (ali napravi, na kateri je piškotek shranjen) med ali po obisku spletne ponudbe. Začasni piškotki ali »sejni piškotki« ali »prehodni piškotki« so piškotki, ki se izbrišejo, ko uporabnik zapusti spletno ponudbo in zapre brskalnik. V takem piškotku je mogoče shraniti vsebino nakupovalne košarice v spletni trgovini ali stanje prijave. Piškotki se imenujejo "trajni" ali "trajni" in ostanejo shranjeni tudi po zaprtju brskalnika. Na primer, stanje prijave se lahko shrani, če ga uporabnik obišče po več dneh. Interesi uporabnikov se lahko shranijo tudi v takem piškotku, ki se uporablja za merjenje dosega ali trženje. "Tretji piškotki" so piškotki, ki jih ponujajo ponudniki, ki niso odgovorni za izvajanje spletne ponudbe (sicer, če gre le za njihove piškotke, se imenujejo "lastni piškotki").

Uporabljamo lahko začasne in trajne piškotke in to pojasnimo v okviru naše izjave o varstvu podatkov.

Če uporabniki ne želijo, da se piškotki shranjujejo v njihovem računalniku, jih v sistemskih nastavitvah brskalnika prosijo, da izklopijo ustrezno možnost. Shranjene piškotke lahko izbrišete v sistemskih nastavitvah brskalnika. Izključitev piškotkov lahko privede do funkcionalnih omejitev te spletne ponudbe.

Splošno nasprotovanje uporabi piškotkov, ki se uporabljajo za namene spletnega trženja, je mogoče za veliko število storitev, zlasti v primeru sledenja, vložiti prek ameriške spletne strani http://www.aboutads.info/choices/ ali spletne strani EU. http://www.youronlinechoices.com/ razloženo. Poleg tega lahko piškotke shranite tako, da jih onemogočite v nastavitvah brskalnika. Upoštevajte, da potem morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne ponudbe.

Izbris podatkov

Podatki, ki jih obdelujemo, bodo izbrisani ali omejeni pri njihovi obdelavi v skladu s 17. in 18. členom GDPR. Če v tej izjavi o varstvu podatkov ni izrecno navedeno, bodo podatki, ki jih bomo shranili, izbrisani, takoj ko ne bodo več potrebni za predvideni namen in izbris ne bo v nasprotju z zakonskimi zahtevami o hrambi. Če se podatki ne izbrišejo, ker so potrebni za druge zakonsko dovoljene namene, bo njihova obdelava omejena. To pomeni, da so podatki blokirani in se ne obdelujejo za druge namene. To na primer velja za podatke, ki jih je treba hraniti iz komercialnih ali davčnih razlogov.

V skladu z zakonskimi zahtevami v Nemčiji se skladiščenje izvaja zlasti deset let v skladu s 147. odstavkom § 1 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Št. 1 in 4, Abs. 4 HGB (knjige, evidence, poslovodna poročila, računovodske listine, trgovalne knjige, pomembnejše za obdavčitev Dokumenti itd.) In 6 let v skladu s § 257, odstavek 1, št. 2 in 3, odstavek 4, HGB (komercialna pisma).

V skladu z zakonskimi zahtevami v Avstriji se skladiščenje izvaja zlasti 7 let v skladu s 1. odstavkom 132. člena BAO (računovodske listine, prejemki / računi, računi, prejemki, poslovni papirji, seznam prihodkov in odhodkov itd.) 22 let v zvezi z zemljišči in 10 let za dokumente v zvezi z elektronsko opravljenimi storitvami, telekomunikacijami, radijskimi in televizijskimi storitvami, ki se zagotavljajo podjetnikom v državah članicah EU in za katere se uporablja sistem Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Sodelovanje v partnerskih partnerskih programih

Znotraj naše spletne ponudbe uporabljamo svoje legitimne interese (tj. Interes za analizo, optimizacijo in ekonomsko delovanje naše spletne ponudbe) v skladu s predpisi. Člen 6, odstavek 1, lit. f GDPR, uporabite običajne ukrepe za sledenje, če so ti potrebni za delovanje povezanega sistema. V nadaljevanju uporabnikom razložimo tehnično ozadje.

Storitve, ki jih ponujajo naši pogodbeni partnerji, se lahko oglašujejo in povezujejo tudi na drugih spletnih mestih (tako imenovane partnerske povezave ali poprodajni sistemi, če so na primer povezave ali storitve tretjih oseb na voljo po sklenitvi pogodbe). Upravljavci posameznih spletnih mest prejmejo provizijo, če uporabniki sledijo partnerskim povezavam in nato izkoristijo ponudbe.

Če povzamemo, za našo spletno ponudbo moramo slediti, ali uporabniki, ki jih zanimajo partnerske povezave in / ali ponudbe, ki so na voljo pri nas, izkoristijo ponudbe na pobudo povezanih povezav ali naše spletne platforme. V ta namen pridružene povezave in naše ponudbe dopolnjujejo določene vrednosti, ki so lahko del povezave ali kako drugače, na primer v piškotku. Vrednosti vključujejo zlasti začetno spletno mesto (napotitelj), čas, spletni identifikator za upravljavca spletnega mesta, na katerem je bila povezana povezava, spletni identifikator za posamezno ponudbo, spletni identifikator za uporabnika in sledenje posebne vrednosti, kot so ID oglaševalskega materiala, ID partnerja in kategorizacije.

Spletni ID-ji uporabnikov so psevdonimne vrednosti. Z drugimi besedami, spletni identifikatorji sami ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov, kot so imena ali e-poštni naslovi. Pomagajo nam le pri ugotavljanju, ali je isti uporabnik, ki je kliknil pridruženo povezavo ali ga je ponudba zanimala prek naše spletne ponudbe, izkoristil ponudbo, torej sklenil pogodbo s ponudnikom, na primer. Spletni ID pa je oseben, kolikor partnersko podjetje in mi imamo spletni ID skupaj z drugimi uporabniškimi podatki. Le tako nam lahko partnersko podjetje pove, ali je uporabnik izkoristil ponudbo in ali lahko na primer izplačamo bonus.

Gostovanje in elektronska pošta

Gostovalne storitve, ki jih uporabljamo, služijo za zagotavljanje naslednjih storitev: storitve infrastrukture in platforme, računalniške zmogljivosti, prostor za shranjevanje in storitve zbirk podatkov, pošiljanje e-pošte, varnostne storitve in storitve tehničnega vzdrževanja, ki jih uporabljamo za izvajanje te spletne ponudbe.

Pri tem mi ali naš ponudnik gostovanja obdelujemo podatke o zalogah, kontaktne podatke, podatke o vsebini, podatke o pogodbah, podatke o uporabi, meta in komunikacijske podatke strank, zainteresiranih strani in obiskovalcev te spletne ponudbe na podlagi naših zakonitih interesov za učinkovito in varno zagotavljanje te spletne ponudbe v skladu z. Člen 6, odstavek 1, lit. f GDPR v povezavi s členom 28 GDPR (sklenitev pogodbe o obdelavi naročil).

Google Analytics

Uporabljamo Google Analytics, storitev spletne analize podjetja Google LLC (v nadaljnjem besedilu: Google), ki temelji na naših zakonitih interesih (tj. Interesu za analizo, optimizacijo in ekonomsko delovanje naše spletne ponudbe v smislu prvega odstavka 6. člena (f. GDPR). Google uporablja piškotke. Informacije, ki jih piškotek ustvari o uporabi spletne ponudbe s strani uporabnika, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

Google je certificiran v skladu s pogodbo o zasebnostnem ščitu in tako ponuja jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google bo te podatke v našem imenu uporabil za oceno uporabe naše spletne ponudbe s strani uporabnikov, za sestavljanje poročil o dejavnostih v tej spletni ponudbi in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo te spletne ponudbe in interneta. Pri tem lahko iz obdelanih podatkov ustvarite psevdonimne uporabniške profile.

Google Analytics uporabljamo samo z aktivirano anonimizacijo IP. To pomeni, da Google skrajša IP naslov uporabnika v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Celoten naslov IP se pošlje le Googlovemu strežniku v ZDA in tam skrajša v izjemnih primerih.

Naslov IP, ki ga posreduje uporabnikov brskalnik, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki. Uporabniki lahko preprečijo shranjevanje piškotkov tako, da ustrezno nastavijo svojo programsko opremo brskalnika; Uporabniki lahko tudi Googlu preprečijo zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in se nanašajo na njihovo uporabo spletne ponudbe, ter obdelavo teh podatkov s prenosom in namestitvijo vtičnika brskalnika, ki je na voljo na naslednji povezavi: http: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = de.

Več informacij o Googlovi uporabi podatkov, nastavitvah in možnostih ugovorov najdete v Googlovi izjavi o varstvu podatkov (https://policies.google.com/technologies/ads) in v nastavitvah za prikaz Googlovih oglasov (https: // adssettings.google.com/authenticated).

Osebni podatki uporabnikov se po 14 mesecih izbrišejo ali anonimizirajo.

Google zemljevidi

Zemljevide integriramo iz storitve »Google Maps«, ki jo ponuja Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Obdelani podatki lahko vključujejo zlasti naslove uporabnikov IP in podatke o lokaciji, ki pa se ne zbirajo brez njihovega soglasja (običajno v okviru nastavitev njihovih mobilnih naprav). Podatke lahko obdelujete v ZDA. Izjava o varstvu podatkov: https://www.google.com/policies/privacy/, zavrnitev: https://adssettings.google.com/authenticated.